Türkiye'nin En Genç Profesör Dr.'larından biri OYMALITEPE'den
Tarih: 05.03.2008 Saat: 02:51
Konu:


Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK OYMALITEPE BELDESİ’nin MEDAR-I İFTİHARI


           Beldemizin yetiştirdiği güzide insan; kendini ilime ve bilime adamış olan Doç. Dr. Berahitdin ALBAYRAK , 29 Ocak 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Dalında Profesör unvanı aldı.Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK’ı(Sitemiz ve radyomuz üyelerinden bolanga'yı) tebrik eder başarılarının devamını dileriz.


Öğrenim Durumu:

Lisans: Astronomi Ve Uzay Bilimleri,Ankara Üniversitesi, 1990
 
Araştırma Alanları:


- Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi
- Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi
- Bünyesel Değişen (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Yıldızlar
- Küçük Kütleli Yıldızlar
- Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler)

Projelerde Yaptığı Görevler:

1.  HR 7275 Yıldızının Morötesi Tayflarının ve Fotometresinin İncelenmesi A. Ü. Araştırma Fonu 
     Proje No: 93050701, Araştırmacı, 1994.
2. Etkileşen Çift Yıldızların Fotoelektrik Işık Ölçümü, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1369, Araştırıcı, 1999.
3.  Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemeleri ve Dönem Değişimleri, A. Ü. BAP, No:20040705089, 
    Yürütücü, 2005.
4. Seçilmiş Bazı W UMa-Türü Örten Çift Yıldızların Işık Eğrilerinin Analizi,  A. Ü. BAP, No:20040705090, 
    Araştırmacı, 2005.
5. Ankara Üniversitesi Rasathanesi Popüler Astronomi Etkinlikleri, TÜBİTAK Projesi, 107B074, Proje Yürütücüsü, 2007 

İdari Görevleri

1- Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygumala Merkezi 
     (A.Ü. Gözlemevi) Müdürü (24.03.2003 – devam ediyor )
2- A.Ü. Döner Sermaye İhale Komisyonu Üyesi (09.09.2003 - 08.06.2004)
3- A.Ü. Katma Bütçe İhale Komisyonu Üyesi (08.06.2004 – devam ediyor)
4- TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Akademik Kurul Üyesi (21.02.2004 – 22 Mart 2007)
5- Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı (26.04.2006 – devam ediyor)
6- Astronomi Araştırma Topluluğu (ASART) Akademik Danışmanı (13.03.2004 – devam ediyor)
7- A.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı Başkanı (14.01.2008 -  )

Kazandığı Burslar, Ödüller, Beratlar ve Bilimsel Başarılar:

1- TÜBİTAK Bütünleştirilmiş Doktora Bursu (BDP) kapsamında, 1 Ekim 1997 - 1 Ekim 1998
     tarihleri arasında doktora tez çalışmaları için The Military College of South Carolina, The 
     Citadel, Charleston, SC., USA, Fizik Bölümü’nde bulundu
2- Prof. Dr. Nüzhet GÖKDOĞAN Astrofizik Bilim Ödülü (Birincilik-11 Ocak 2002)
3- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Seçkin Genç Bilimci Ödülü (7 Haziran 2002)
4- Ankara Üniversitesi Onur Belgesi (25 Nisan 2002)
5- Ankara Üniversitesi 2002 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü
6- İlk yazar olarak yer aldığı  “A spectroscopic atlas of Deneb (A2 Iae) ll3826-5212, A&A 
    400, 1043 (2003)”  makale Astronomy and Astrophysics (A&A) isimli uluslararası bilimsel 
    dergide kapak konusu olarak seçildi. Astronomi ve Astrofizik ile ilgili araştırmaların yer 
    aldığı SCI kapsamındaki bu dergi, ayda dört kez basılmakta olup TÜBİTAK’ın belirlediği
    ölçütlere göre birinci grup (A1) bilimsel dergiler listesindedir
7- Ankara Üniversitesi 2004 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü
8- Popüler Bilim Dergisi Bilim-Teşvik Ödülü, 2006

Lisans Üstü Öğrenciler

1- Araş. Gör. Taner TANRIVERDİ (Doktora - devam ediyor)
2- Araş. Gör. Aslı ELMASLI (Doktora - devam ediyor)
3- Şeyma ÇALIŞKAN (Doktora - devam ediyor)
5- Didem ÇINAR (Tezli Yüksek Lisans – Ocak 2007 mezun)
6- Yavuz ÇELİK  (Tezli Yüksek Lisans – 2006  mezun)
7- Aslı ELMASLI  (Tezli Yüksek Lisans – 2005  mezun)
8- Turgay KARAKAŞ (Tezsiz Yüksek Lisans – 2005 mezun)
9- Sevda SAKALLI  (Tezli Yüksek Lisans – devam ediyor)
10- Dilek ÇAKAN  (Tezsiz Yüksek Lisans – devam ediyor)
11- N. Deniz ULUŞ  (Tezsiz Yüksek Lisans – devam ediyor)
12- E. Derya Bilgiç (Tezsiz Yüksek Lisans – devam ediyor)
13- Levent KALKAN (Bilimsel Hazırlık – devam ediyor)
14- Bedri Keskin (Bilimsel Hazırlık – devam ediyor)

YAYINLAR

SCI kapsamında yer alan dergilerdeki tam metinli makaleler

1- Demircan, O., Ak, H., Özdemir, S., Tanrıver, M. and Albayrak, B., 1997, “UBV Photometry of the WR binary CQ Cephei”, Astronomische Nachrichten, v. 318, no. 5, p. 267-272.
2- Djurasevic, G., Demircan, O., Özdemir, S., Tanrıver, M., Müyesseroğlu, Z.; Ak, H. and Albayrak, B., 1997, “An Analysis of the Light Curves of the Early-Type Binary BF Aurigae”, Astrophysics and Space Science, v. 253, issue 2, p. 265-274.
3- Demircan, O., Özdemir, S., Albayrak, B., Ak, H., Tanrıver, M., Değirmenci, Ö. L., Erdem, A. and Sezer, C., 1997, “A Model of the Early Type Binary System BF Aurigae”, Rev. Mex. Astron. Astrofis., v. 33, p. 131-135.
4- Adelman, S. J. and Albayrak, B., 1998, “Elemental Abundance Analyses with DAO Spectrograms - XX. The Early A stars Epsilon Serpentis, 29 Vulpeculae and Sigma Aquarii”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 300, issue 2, p. 359-372.
5- Değirmenci, Ö. L., Sezer, C.,  Demircan, O., Erdem, A., Özdemir, S., Ak, H., Albayrak, B., 1999, “The Early Type Contact Binary System V 382 Cygni”, Astronomy and Astrophysics Supplement, v.134, p.327-331
6- Albayrak, B., Özeren, F.F., Ekmekçi, F., Demircan, O., 1999,  “Period Variation of Six RS CVn-Type Binaries with Possible Light-Time Effect”, Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica, v. 35, p. 3-12.
7- Albayrak, B., 2000,  “A Spectral Analysis of Deneb (A2 Iae)”, Astronomy and Astrophysics, v. 364, p. 237-248.
8- Albayrak, B., Müyesseroğlu, Z. and Özdemir, S., 2001, “A Photometric Study of BO Canum Vanaticorum”, Astronomische Nachrichten, v. 322, no. 2, p. 125-135.
9- Albayrak, B., Demircan, O., Djurasevic, G., Erkapic S. and Ak, H., 2001,  “A Light and Period Study of SV Camelopardalis”, Astronomy and Astrophysics, 376, 158-164.
10- Albayrak, B.,  Gulliver, A., Adelman, S., Aydın, C. And Koçer, D., 2003, “A Spectroscopic Atlas of Deneb (A2 Iae) ll3826-5212”, Astronomy and Astrophysics 400, 1043.
11- Albayrak, B., Ak, T. and Elmaslı, A., 2003,  “A New Light-Time Effect Study of AR Aurigae”, Astronomische Nachrichten, v. 324, no. 6, p. 523-526.
12- Ak, T., Albayrak, B., Selam S.O. and Tanrıverdi, T., 2004, “A New Light-Time Effect Study of TX Herculis”,New Astronomy (NA), v. 9, iss. 4, 265-272.
13- Djurasevic, G., Albayrak, B.,  Tanrıverdi, T. And Erkapic, S., 2004, “A photometric Study of NN Virginis”, Astronomy and Astrophysics (A&A),  v. 415, p. 283-287. 
14- Albayrak, B., Djurasevic, G., Tanrıverdi, T., and Erkapic, S., 2004, “A photometric Study of the W UMa-Type System SW Lacertae”, Astronomy and Astrophysics (A&A), v. 420, p. 1039-1045.
15- Djurasevic, G.., Albayrak, B., Selam, S.O., Erkapic, S. and Şenavcı, H.V., 2004, “A photometric study of the recently discovered eclipsing binary V776  Cassiopei”,  New Astronomy (NA), v. 9,iss. 6, p. 425-434.
16- Albayrak, B., Djurasevic, G.., Selam, S.O., Atanackovic-Vukmanovic, O., and Yılmaz, M., 
2005, “A photometric study of eclipsing binary V351 Pegasi”, New Astronomy (NA), v. 10, iss. 3, p. 163-172.
17- Albayrak, B., Selam, S.O., Ak, T., Elmaslı, A. and Özavcı, İ.,  2005, “Light-Time Effect in the Eclipsing Binary System AM Leonis”,  Astronomische Nachricten (AN), v. 326, iss. 2, p. 122-126.
18- Selam, S.O., Albayrak, B., Şenavcı, H.V., Aksu, O., 2005,  “Light curve solution and orbital period analysis of the contact binary V842 Herculis”, Astronomische Nachricten (AN), v. 326, iss.  8, p. 746-753.
19- Albayrak, B., 2005, “A Period Study of the Close Binary V508 Ophiuchi”, Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA), v. 22, iss. 4, p. 311-314.
20- Kolenberg, K., Smith, H., Gazeas, K. D., Elmaslı, A., Breger, M., Gungenberger, E., van Cauteren, P., Lampens, P., Reegen, P., Niarchos, P. G., Albayrak, B.,  Selam, S. O., Özavcı, İ. and Aksu O., 2006, “Blazhko effect on RR Lyrae in 2003-2004”, Astronomy and Astrophysics (A&A), v. 459, p. 577-588.
21- Djurasevic, C., Dimitrov, D., Arbutina, B., Albayrak, B.,  Selam, S. O., and Atanackovic-Vukmanovic, O., 2006, “ A photometric study of the contact binaries: XY Leo, EE Cet, and AQ Psc”, Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA), v. 23, p. 154-164.
22- Selam, S.O., Albayrak, B., 2007, “Orbital Period Variation of the Eclipsing Binary System TT Herculis”, Astronomische Nachrichten (AN), v. 328, iss. 2, p. 154-158

SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vak’a (olgu) takdimi, teknik not, makale/kitap yorumu/ eleştirisi ve benzeri yayınlar

23- Albayrak, B., 1999, “A Spectral Analysis of Deneb (A2 Iae)”, The Publications of the Astronomical Society of the Pacific, v. 111, issue 761, p. 917 (Dissertation Summary)

SCI ve SCI-Expanded dışındaki uluslararası indeksler kapsamında olup uluslararası yayınevlerince yabancı dilde basılı olarak yayınlanan ve alanında saygın dergilerdeki tam metinli makaleler

24- Aydın, C., Albayrak, B., Ankay, A. and Guseinov, O. H., 1997,  “Relation Between Av and N(HI) for 14 Chosen  Directions”, Turkish Journal of Physics (TJPh), v. 21, (No 7), p. 852-867
25- Aydın, C., Albayrak, B., Gozel, I. and Guseinov, O. H., 1997, “Clusters of Open Clusters”, Turkish Journal of Physics  (TJPh),  v. 21, (No 7), p. 875-885
26- Albayrak, B. and Demircan, O., 1997,  “An Atlas of the Theoretical (O-C) Diagrams of Eclipsing Binary Stars with Third Components in Elliptical Orbits”, Turkish Journal of Physics (TJPh), v. 21, (No 8), p. 951-956
27- Albayrak, B., Aydın, C. and Koçer, D., 2001, “Photospheric Line Profiles in Deneb (A2 Iae)”, Turkish Journal of Physics  (TJPh), v. 25, (No 4), p. 293-307

Dış ülkelerde yabancı dilde basılı  olarak yayınlanan ve alanında değer taşıyan dergilerde yayınlanan tam
metinli makaleler


28-Demircan, O., Aslan, Z., İbanoğlu, C., Müyesseroğlu, Z., Selam, S. O., Albayrak, B.,  et al. (34 Authors), 1995, “Photoelectric Observations and Minima Times for Four W Uma  Systems: LS Del,(SW Lac,  V839 Oph and AQ Psc”, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 4126
29-Albayrak, B. Özeren, F. F. and Ekmekçi, F., 1996, “Photoelectric Minima of Four RS CVn Type Binary Systems: RT And, SV Cam, WY Cnc, and Z Her”, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 4399
30-Adelman, S. J. and Albayrak, B., 1997, “On The Variability of Early A-Type Supergiants”, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 4541
31- Albayrak, B., Müyesseroğlu, Z. and Özdemir, S., 2000, “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars”, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 4941
32- Albayrak, B. and Gürol, B., 2001, “Photoelectric Minima Times of Some Eclipsing Binaries”, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 5069
33- Albayrak, B.,Tanrıverdi, T., Aydın, C., 2002, “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars”, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 5300
34- Tanrıverdi, T., Kutdemir, E., Elmaslı, A., Şenavcı, H. V., Albayrak, B., Selam, S. O., Aydın, C. Aksu, O., Bulca, I., Çınar, D., Kara, A., Demirhan, M., Yılmaz, M., Çetintaş, C., Gözler, A. P., Karakaş,T., Sezgin, A. S., 2003, Inf . Bull. Variable Stars, No. 5407
35-Selam, S. O., Albayrak, B., Şenavcı, H. V., Tanrıverdi, T., Elmaslı, A., Kara, A., Aksu, O.,Yılmaz, M., Karakaş, T., Çınar, D., Demirhan, M., Şahin, Ş., Çeviker, S., Gözler, A.P., 2003, “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars”,  Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 5471
36- Albayrak, B., Yüce, K., Selam, S.O., Tanrıverdi, T., Okan, A., Çınar, D., Topal, S., Özgür, E., Şener, T., Ergun, I., Civelek, E., 2005, “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars”, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 5649
37-Djurasevic, G., Dimitrov, D., Arbutina, B., Albayrak, B., Selam, S.O., 2005, “A study of close binary system EE Cet”,  Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.7, p.168
38-Şenavcı, H.V., Tanrıverdi, T., Törün, E., Elmaslı, A.,  Kılıçoğlu, T., Çınar, D., Sipahioğlu, S., Alan, N., Çolak, T., Yılmaz, M., Uluş, N.D., Baştürk, Ö., Çalışkan, Ş., Aydın, G., Ekmekçi, F.,
39-Albayrak, B., Selam, S.O., 2007, “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars”, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 5754

Uluslararası indekslere girmeyen ve yabancı dilde yayınlanan tam metinli makaleler

40-Selam, S.O. and Albayrak, B.,  2003, “On the orbital period behaviour of the contact binary BO Canum  Venaticorum”, Communications (Commun.), series  A2-A3, v. 47, pp. 1-5

Uluslararası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan tam metinli makaleler

41- Albayrak, B., Yılmaz, M., 2005,  “UV Leonis Çift Yıldızının BV Işık Eğrisi Analizi”, Çankaya University Journal of Arts ans Sciences, iss. 4, p. 11
42- Albayrak, B., Selam, S.O. and Şenavcı, H. V., 2007,  “HV Aqr Çift Yıldızının Fotometrik Analizi”, Çankaya University Journal of Arts ans Sciences, iss. 7, p.1

Araştırmaya dayanmayan yayınlar (derleme)

43- Aydın, C.,  Albayrak, B. , Handal, E., “Ne Yıldız Ne Gezegen: Kahverengi Cüceler”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, cilt. 398, s. 28-34 (2001).
44- Albayrak, B., Elmaslı, A., 2004, “Venüs Geçişi”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, cilt. 438, s. 44.
45- Albayrak, B. ve Elmaslı, A., 2005, “Evrende Yalnız Mıyız?” Popüler Bilim, sayı 136, s. 32.
46- Albayrak, B., 2005, “ Bombalanan Kuyruklu Yıldız-TEMPEL 1 “  Popüler Bilim , sayı 138, s. 32.
47- Albayrak, B. ve Şener, T., 2005, “Güneş’e Rakip Çıktı: Tabanca  (Pistol) Yıldızı“ Popüler Bilim, sayı 13, s. 42.
48- Albayrak, B., 2005, “Ankara Üniversitesi Gözlemevi”, GezGör Ankara, no. 22, s. 14.
49- Albayrak, B., Selam, S., Müyesseroğlu, Z., 2006, “29 Mart Tam Güneş Tutulması”, Popüler Bilim,  sayı145, s. 34.
50- Albayrak, B., 2006, “Olağanüstü bir gök olayı: 29 mart tam güneş tutulması”, Gez-Gör Ankara, no. 24, s. 56.
51- Albayrak, B. ve Elmaslı, A., 2006, “Gökyüzünün Gizemli Ziaretçileri: Kuyrukluyıldızlar”, Popüler Bilim, sayı 148, s. 38.
52-  Albayrak, B. ve Elmaslı, A., 2007, “Uzay Saatleri: Atarcalar”, Popüler Bilim, sayı 155,  s. 22.
53- Albayrak, B. Selam, S.O., 2007, “3 Mart 2007 Tam Ay Tutulmasır”, Popüler Bilim, sayı 157, s. 40.
54- Selam, S.O., Albayrak, B.  2007, “Yeni Dünya Nasıl Keşfedildi?”, Popüler Bilim, sayı 160-161, s. 24.

Uluslararası  kongrelerde sunulan ve SCI kapsamındaki dergi özel sayılarında tam metni yayınlanan bildiriler

55- Djurasevic, G., Albayrak, B.,  Erkapic, S. and Tanrıverdi, T., 2005, “ A Photometric Study of the Activty of SW Lac”, in Zdeněk Kopal's Binary Star Legacy (Eds. H. Drechsel and M. Zejda), Astrophysics and Space Science  Science (Ap&SS), v. 296, p. 261-264
56- Selam, S.O., Albayrak, B.,, Yılmaz, M., Şenavcı, H.V., Özavcı, I., Çetintaş, C.,  2005, “First Ground-Based Photometry and Light Curve Analysis of the Recently Discovered Contact Binary HX UMa”, Astrophysics and Space Science (Ap&SS), v. 296, iss. 1-4, p. 305-308
57- Elmaslı, A.,  Selam, S.O.,  Albayrak, B.,  Özuyar, D., 2006, “Possible Light-Time Effect in the Eclipsing Binary System TY Boo”, Astrophysics and Space Science Science (Ap&SS) , v. 304, p. 189-190
58- Albayrak, B., Selam, S.O.,  Yüce, K.,  Helvacı, M.,  Ak, T., 2006, “Monitoring Possible Light-Time Effect in the Orbital Period of Some Eclipsing Binaries at the Ankara University Observatory”  Astrophysics and Space  Science Science (Ap&SS), v. 304, p. 131-133
59- Yüce, K., Selam, S.O., Albayrak, B., Ak, T., 2006, “Monitoring Secular Orbital Period Variations of Some Eclipsing Binaries at the Ankara University Observatory”, Astrophysics and Space Science Science (Ap&SS), v. 304, p. 67-69.
60- Şenavcı, H.V., Albayrak, B., Selam, S.O., Ak, T., 2006, “The Period Variation of V839 Oph”, Astrophysics and Space Science  Science (Ap&SS), v. 304, p. 35-37

Yayınlanmış kongre/sempozyum bildirileri

-Uluslararası kongre-tam metin

61- Ak, H., Ekmekçi, F., Albayrak, B., Özeren, F.F. and  Demircan O., 1996,“Photometric  Variability of Three Uneclipsing Active Binaries: II Peg, UX Ari and V1762 Cyg 1996, in PASPC, vol. 109, Cool Stars, Stellar System and the Sun, Ninth Cambridge Workshop, ed. R. Pallavicini, & A. K. Dupree, 653
62- Özeren, F. F., Albayrak, B., Ekmekçi, F., and Demircan, O., 1997, ”Possible Interaction of Some RS CVn-Type Binaries with Their Environment”, Communications of the Konkoly  Observatory, No. 100 (Vol. XII, 2), p. 393-396
63- Djurasevic, G., Demircan, O., Özdemir, S., Tanrıver, M., Müyesseroğlu, Z., Ak, H. and Albayrak, B., 1998, “A Photometric Study of the Early-type Binary BF Aurigae”, Proceedings of the 20th Stellar Conference of the Czech and Slovak Astronomical Institutes. 5th -7th November 1997, Brno, Czech Republic, Edt: J. Dusek. p. 172.
64- Albayrak, B., 2003, “The Third Body in the Eclipsing Binaries AR Aurigae and TX Herculis”, High Resolution Infrared Spectroscopy in Astronomy, Proceedings of an ESO Workshop, Held at Garching, Munich (Germany), November 18-21, 2003, eds: H.U Kaufl, R. Siebenmorgen and A. Moorwood, p. 231
65- Şenavcı, H.V.,  Elmaslı, A., Selam, S.O., Albayrak, B., 2004, "A photometric study of the neglected contact binary V842 Herculis”, in Spectroscopically and Spatially Resolving the Components of the Close Binary Stars (Eds. R. W. Hidlitch, H. Hensberge and K. Pavlovski), ASP-Conf.Ser., Vol: 318, ASP, p.186
66- Tanrıverdi, T., Şenavcı, H.V., Selam, S.O., Albayrak, B., 2004, "A photometric study of the recently discovered contact binary ET Leonis", in Spectroscopically and Spatially Resolving the Components of the Close Binary Stars (Eds. R. W. Hidlitch, H. Hensberge and K. Pavlovski), ASP-Conf.Ser., Vol: 318, ASP, p.189
67- Elmaslı, A., Tanrıverdi, T., Albayrak, B., Selam, S.O., and Djurasevic, G., 2004, "A photometric study of the recently discovered eclipsing binary V776 Cassiopeiae", in Spectroscopically and Spatially Resolving the Components of the Close Binary Stars (Eds. R. W. Hidlitch, H. Hensberge and  K. Pavlovski), ASP-Conf.Ser., Vol: 318, ASP, p.192
68- Tanrıverdi, T., Adelman, S.J. and Albayrak, B., 2004,  “The Supergiant h Leo (A0 Ib)”, The A-Star Puzzle, held in Poprad, Slovakia, July 8-13, 2004. Edited by J. Zverko, J. Ziznovsky, S.J. Adelman, and W.W. Weiss, IAU Symposium, No. 224. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004., p.869-872
69- Helvacı, M., Elmaslı, A., Tanrıverdi, T., Özavcı, İ., Törün, E., Albayrak, B., Selam, S.O., Kara, A., Bingöl, F., Mahmutoğlu, B. and ASART, 2005, “Amateur & Professional Researches at the Ankara University  Observatory“,The Journal of the American Association of Variable Star Observers, Vol. 33, No. 2, p. 212-217
70- Elmaslı, A., Aksu, O.,  Kara, A., Ak, T., Albayrak, B., Selam, S.O., 2005, "The Light-time Effect in UV Leonis" in The Light-Time Effect in Astrophysics (Ed. C. Sterken), Proceedings of ASP Conference Series, Vol. 335, p. 287
71- Elmaslı, A., Aksu, O., Albayrak, B., Selam, S. O., 2006, “A Possible Light-Time Effect of the RR Lyrae Variable SS Cancri”, Astrophysics of Variable Stars, Pecs, Hungary, 5-10 September 2005, eds: Sterken, C. and Aerts, C. ASP Conference Series, Vol. 349, p. 233, San Francisco: Astronomical Society of the Pacific

-Uluslararası kongre-özet

72- Özeren, F. F., Akalın, A., Özdemir, S., Albayrak, B., Arslan, N., 1991, “Photometry of Some Very Close Binaries at The Ankara University Observatory”, First General Conference of The Balkan Physical Union, Sep. 26 - 28,Thessaloniki-GREECE, p. 7-25
73- Ak, H., Albayrak, B., Aslan, Z., Demircan, O., Müyesseroğlu, Z., Özdemir S., and Yüce, K., 1996, “V and R Observations of Two Carbon Stars: UX Dra and RY  Dra”, IAU  Symposium 177, Abstract P. A-1

-Ulusal kongre – tam metin

74- Albayrak, B , Aydın, C., Demircan, O ., 1994,  “HR 7275'in Magnetik Etkinliği",  IX. Ulusal Astronomi Toplantısı, O.D.T.Ü. Fen-Ed. Fak. 5 - 7 Eylül, Ankara-Türkiye, s. 69-74
75- Ekmekçi, F., Özeren, F. F., Albayrak, B., Demircan, O., 1996, “Bazı Orta Dönemli RS CVn’lerin Dönem Değişimi”, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 51-55.
76- Özeren, F. F., Albayrak, B., Ekmekçi, F., Demircan, O., 1996, ” Bazı Kısa Dönemli RS CVn’lerin Dönem Değişimi”, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 56-60.
77- Albayrak, B., Müyesseroğlu, Z., 1996, “BO CVn’ nin Işık Eğrisi ve Yörünge Analizi”, X. Ulusal Astronomi Kongresi,  İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 90-95
78- Özdemir, S., Demircan, O., Müyesseroğlu, Z., Albayrak, B. , Tanrıver, M., Ak, H., 1996, “BF Aur Çift Yıldızının UBV Işık Eğrisi Analizi”, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 131-137
79- Ak, H., Demircan, O., Özdemir, S., Albayrak, B., Tanrıver, M., 1996,  “OB Bileşenli CQ Cep Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi ve Yörünge Analizi”, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 146-153
80- Albayrak, B., Aydın, C., Koçer, D., Adelman, S. J., 1999, “Bir Süperdev Olan a Cygni  (A2 Iae)’nin Atmosferi”, XI. Ulusal Astronomi Toplantısı, Fırat Üni. 7 – 10 Ağustos, Elazığ, Türkiye, s. 203-214
81- Ekmekçi, F., Özeren, F. F., Albayrak, B., Ak, H., 1999, “Etkin Çift Yıldız Sistemleri  RT And ve ER Vul'un 1995-1998 Gözlemleri”, XI. Ulusal Astronomi Toplantısı Fırat Üni. 7 - 10 Ağustos, Elazığ, Türkiye, s. 197-202.
82- Albayrak, B.,  Aydın, C. and Koçer, D., 2002, “Kahverengi Cüceler ve H-R Dıyagramı”, XIII. Ulusal AstronomiToplantısı Tebliğleri, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya, s. 101
83- Elmaslı, A., Özavcı, İ., Tanrıverdi, T., Kara, A., Yılmaz, M., Şenavcı, H.V., Aksu, O., Çetintaş, C., Ak, T., Selam, S.O., Albayrak, B., 2004, "AR Aur ve UV Leo Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi", XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 230.
84- Kaya, F., Engin, M. F., Kösemen, S., Tunç, T., Kara, A., Selam, S. O., ve Albayrak, B., 2004, Ankara Üniversitesi Gözlemevi’ndeki Bilimsel Çalışmalar”, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 194.
85- Özavcı, İ., Elmaslı, A., Aksu, O., Yılmaz, M., Çetintaş, C., Şenavcı, H.V., Tanrıverdi, T., Kara, A., Ak, T., Selam, S.O., Albayrak, B., 2004, "AM Leo ve TX Her Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi"2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 305.
86- Yılmaz, M., Tanrıverdi, T., Çetintaş, C., Şenavcı, H.V., Aksu, O., Kara, A., Elmaslı, A., Özavcı, İ., Albayrak, B., Selam, S.O., 2004,"NN Vir ve V351 Peg’in Fotometrik Analizi" 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 235.
87- Şenavcı, H.V., Yılmaz, M., Özavcı, İ., Aksu, O., Çetintaş, C., Elmaslı, A., Kara, A., Tanrıverdi, T., Albayrak, B., Selam, S.O., 2004, "V776 Cas ve V842 Her Değen Çift Yıldızlarının Işık Eğrisi Analizi" 2004, XIV. Ulusal  Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 225.
88- Tanrıverdi, T., Çetintaş, C., Şenavcı, H.V., Kara, A., Aksu, O., Özavcı, İ., ., Elmaslı, A., Yılmaz, M., Selam, S.O., Albayrak, B.,  2004"SW Lac’ın 3 Yıllık Işık Eğrisi Değişimi", XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 245.
89- Albayrak, B., Gulliver, A.F., Adelman, S.J., Aydın C. ve  Koçer, D., 2004,  “Deneb’in Tayf Atlası”, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 67.

- Ulusal kongre-özet

90- Derman, E., Demircan, O., Aydın, C., Yılmaz, N., Engin, S., Müyesseroğlu, Z., Selam, S. O., Ekmekçi, F., Akalın, A., Özeren, F. F., Kahraman, G., Dündar, H., Gürol, B., Albayrak, B., Kalkan, V., Çağırıcı, N., Aslan, N., 1990, “A. Ü. Gözlemevinde Yapılan Çift Yıldızların Fotoelektrik Fotometresi", VII. Ulusal Astronomi Kongresi 10 -15 Eylül, Silivri, İstanbul-Türkiye, s. 499
91- Ekmekçi, F., Özeren, F. F., Albayrak, B., 1996, “Bazı Kromosferik Aktif Çift Yıldızların Gözlemleri”, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 504
92- Özdemir, S., Albayrak, B., Aslan, Z., Demircan, O., Ak, H., Müyesseroğlu, Z., Yüce, K., 1996, “Karbon Yıldızları: UX Dra ve RY Dra'nın V ve R Gözlemleri", X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi  ve Uzay Bilimleri  Bölümü, 2 - 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 508
93- Elmaslı, A. ve Albayrak, B., 2002, “SV Cam, V836 Cyg ve UV Leo Sistemlerinin  Dönem Değişimleri”, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s. 357, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya
94- Çetintaş, C. ve Albayrak, B., 2002, “OO Aql ve XY Leo Sistemlerinin  Dönem Değişimleri”, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s. 361, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya
95- Şenavcı, H.V. ve Albayrak, B., 2002, “UX Her, TX Her ve YY Eri Sistemlerinin  Dönem Değişimleri”, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s. 368, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya
96- Aksu, O. ve Albayrak, B., 2002, “AR Aur ve TZ Boo Sistemlerinin  Dönem Değişimleri”, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s. 373, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya
97- Çetintaş, C., Şenavcı, H. V., Elmaslı A., Tanrıverdi, T., Yılmaz, M., Özavcı, İ., Kara, A., Aksu,  O., Albayrak, B. ve Selam, S.O., 2004 “BB Peg Sisteminin Dönem ve Işık Eğrisi Analizi“, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tabliğleri, 31 Ağustos– 4 Eylül 2004, Kayseri, s. 348.
98- Aksu,  O., Kara, A., Yılmaz, M., Özavcı, İ., Tanrıverdi, T.,  Elmaslı, A., Çetintaş, C., Şenavcı, H. V., Selam, S.O., ve Albayrak, B., 2004, ”UX Her ve CO Lac Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi”, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, 31 Ağustos– 4 Eylül 2004, Kayseri, s. 351.
99- Kara, A., Aksu,  O., Tanrıverdi, T., Çetintaş, C., Şenavcı, H. V., Yılmaz, M., Özavcı, İ., Elmaslı, A., Ak, T., Albayrak, B., ve Selam, S.O., 2004, "CF Tau Çift Yıldızının Dönem Değişimi”, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, 31 Ağustos– 4 Eylül 2004, Kayseri, s. 403.

Ulusal kongre/bilimsel toplantılardaki panellerde panelist olarak yer almak

1- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gözlemevi Açılışı ve Astronomi Paneli, 31 Mayıs 2005, OMU Pelitli Kampüsü, Samsun (panelist)

Ulusal kongrelerde sözlü bildiri sunmak

1- Albayrak, B, Aydın, C., Demircan, O ., 1994,  “HR 7275'in Magnetik Etkinliği",  IX. Ulusal Astronomi Toplantısı, O.D.T.Ü. Fen-Ed. Fak. 5 - 7 Eylül, Ankara-Türkiye, s. 69-74
2- Albayrak, B., Müyesseroğlu, Z., 1996, “BO CVn’ nin Işık Eğrisi ve Yörünge Analizi”, X. Ulusal Astronomi Kongresi,  İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 90-95
3- Albayrak, B., Aydın, C., Koçer, D., Adelman, S. J., 1999, “Bir Süperdev Olan a Cygni  (A2 Iae)’nin Atmosferi”, XI. Ulusal Astronomi Toplantısı, Fırat Üni. 7 – 10 Ağustos, Elazığ, Türkiye, s. 203-214
4- Albayrak, B.,  Aydın, C. and Koçer, D., 2002, “Kahverengi Cüceler ve H-R Dıyagramı”, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya, s. 101
5- Albayrak, B., Gulliver, A.F., Adelman, S.J., Aydın C. ve  Koçer, D., 2004,  “Deneb’in Tayf Atlası”, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, 31 Ağustos-4 Eylül 2004, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, s.  67-70.

Bildiri Kitaplı Kongre düzenleme

- Uluslararası Kongre/sempozyum
- Düzenleyici olma ve bildiri kitabının editörlüğünü yapma

1- Solar and Stellar Physics Through Eclipses, SİDE, ANTALYA, TURKEY, 27-29 March 2006

Editors: Prof. Dr. O. DEMİRCAN, Doç. Dr. S.O. SELAM and  Doç. Dr. B. ALBAYRAK

     (Toplantı Organizasyon Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi)

 - Ulusal kongre/sempozyumlarda oturum başkanlığı/ panel yöneticiliği

1-XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,

   31 Ağustos– 4 Eylül 2004, Kayseri (Toplantı Bilim Komitesi Üyesi ve Oturum Başkanlığı yaptı)

Bu haberin geldigi yer: || Oymalıtepenin Buluşma Noktası ||
http://www.oymalitepe.net

Bu haber icin adres:
http://www.oymalitepe.net/modules.php?name=News&file=article&sid=14